KRACH
Identyfikacja Wizualna
KRACH
Identyfikacja Wizualna
cel

Opracowanie identyfikacji wizualnej. Stworzenie projektu teczek, wizytówek, ulotek oraz papieru firmowego. Dodatkowo, przygotowanie kampanii Google Adwords i Facebook Ads – wyszczególnienie grupy docelowej, stworzenie grafik i treści.

proces
Projekt materiałów promocyjnych
Przygotowanie treści i grafik komercyjnych
Optymalizacja i analiza kampanii
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI