Celem przeprowadzonego rebrandingu było uatrakcyjnienie identyfikacji wizualnej marki. Naszym wyzwaniem było przeprowadzenie gruntownych zmian w zakresie modyfikacji strony www, grafiki, a także komunikacji w sieci i działaniach reklamowych. Przeprowadzone działania znacząco wpłynęły na wzrost zaufania do firmy oraz przyczyniły się do wzrostu rozpoznawalności marki na rynku usług leasingowych.

Pracę rozpoczęliśmy od rozmów z klientem, nakreślając sobie konkretnie, jakie są założenia oraz do jakiego celu dążymy. Po dogłębnej analizie, zdiagnozowaliśmy problem z całościową identyfikacją wizualną, a także niespójnością strony internetowej z pozostałymi kanałami komunikacji. Następnie przeanalizowaliśmy grupę docelową, działania konkurencji, a także trendy obowiązujące w danej branży. Na podstawie wyciągniętych wniosków, przystąpiliśmy do projektowania nowej szaty wizualnej oraz planowania działań promocyjnych marki.

Przeprowadzone zmiany ułatwiły pozycjonowanie oferty w świadomości klientów, a także pośredników, którzy stanowią duże wsparcie sprzedaży. Podjęte działania i wprowadzone modyfikacje, stanowią znaczącą pomoc w kreowaniu profesjonalnego wizerunku firmy, a także przyczyniają się do wzrostu zaufania do niej. Co zaowocowało wzrostem sprzedaży, a także wzrostem rozpoznawalności marki w branży leasingowej.

Efekty naszej pracy:

  • zaprojektowanie i wdrożenie nowej strony www
  • przygotowanie wizytówek, papieru firmowego
  • opracowanie nowego stylu komunikacji w mediach społecznościowych
  • graficznie i tekstowo podjęcie działań promocyjnych
  • za pomocą Facebook Ads oraz Ad Words
  • zaprojektowanie szablonu prezentacji, ofert oraz dostępnych promocji
  • opracowanie graficzne oferowanych usług
  • spójność, estetyka, określony styl we wszystkich kanałach komunikacji
  • przełożenie na wzrost sprzedaży, a także na zainteresowanie wśród pośredników oraz partnerów firmy