Internetowy Fundusz Leasingowy
Kompleksowa Obsługa
Internetowy Fundusz Leasingowy
Kompleksowa Obsługa
cel

Odpowiadamy za wszystkie działania w ramach opracowanej strategii promocyjnej. Naszym zadaniem było m.in. stworzenie projektu nowej strony internetowej – dopasowanej do profilu firmy zarówno w warstwie wizualnej, jak i contentowej, prowadzenie kanałów social media, opracowanie i optymalizacja kampanii reklamowych Google Adwords i Facebook Ads oraz przygotowanie odpowiednich stron typu landing page.

co więcej?

Jesteśmy odpowiedzialni za stałą optymalizację podejmowanych działań, w tym tych związanych ze stroną www i prowadzonymi kampaniami promocyjnymi. Bierzemy udział w wyznaczaniu nowych kanałów komunikacji, odpowiadamy za projekt gadżetów, banerów oraz grafik.

proces
Wyznaczenie grup docelowych
Opracowanie strategii działania
Wybór kanałów i form komunikacji
Wyznaczenie grup docelowych
Stworzenie grafik i treści – projekt strony, grafiki komercyjne, copy
Optymalizacja i analiza prowadzonych działań
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI