Internetowy
fundusz
leasingowy

Cel

Celem przeprowadzonego rebrandingu było uatrakcyjnienie identyfikacji wizualnej marki. Naszym wyzwaniem było przeprowadzenie gruntownych zmian w zakresie modyfikacji strony www, grafiki, a także komunikacji w sieci i działaniach reklamowych. Przeprowadzone działania znacząco wpłynęły na wzrost zaufania do firmy oraz przyczyniły się do wzrostu rozpoznawalności marki na rynku usług leasingowych.

Realizacja

Pracę rozpoczęliśmy od rozmów z klientem, nakreślając sobie konkretnie, jakie są założenia oraz do jakiego celu dążymy. Po dogłębnej analizie, zdiagnozowaliśmy problem z całościową identyfikacją wizualną, a także niespójnością strony internetowej z pozostałymi kanałami komunikacji. Następnie przeanalizowaliśmy grupę docelową, działania konkurencji, a także trendy obowiązujące w danej branży. Na podstawie wyciągniętych wniosków, przystąpiliśmy do projektowania nowej szaty graficznej oraz planowania działań promocyjnych marki.

Realizacja

Pracę rozpoczęliśmy od rozmów z klientem, nakreślając sobie konkretnie, jakie są założenia oraz do jakiego celu dążymy. Po dogłębnej analizie, zdiagnozowaliśmy problem z całościową identyfikacją wizualną, a także niespójnością strony internetowej z pozostałymi kanałami komunikacji.

Następnie przeanalizowaliśmy grupę docelową, działania konkurencji, a także trendy obowiązujące w danej branży. Na podstawie wyciągniętych wniosków, przystąpiliśmy do projektowania nowej szaty wizualnej oraz planowania działań promocyjnych marki.

Efekty

Przeprowadzone zmiany ułatwiły rozpoznawalność oferty w świadomości klientów, a także pośredników, którzy stanowią duże wsparcie sprzedaży. Podjęte działania i wprowadzone modyfikacje, stanowią znaczącą pomoc w kreowaniu profesjonalnego wizerunku firmy, a także przyczyniają się do wzrostu zaufania do niej. Co zaowocowało wzrostem sprzedaży, a także wzrostem rozpoznawalności marki w branży leasingowej.

Dołącz do grona naszych klientów

Obróć swoje urządzenie.
Strona została zaprojektowana do przeglądania w trybie pionowym.