Szkoła muzyczna w Katowicach
Materiały promocyjne
Szkoła muzyczna w Katowicach
Materiały promocyjne
cel

Stworzenie identyfikacji wizualnej, która będzie korzystnie wpływała na wizerunek szkoły oraz odzwierciedlała jej kluczowe założenie, czyli profesjonalną edukację w połączeniu z satysfakcją uczniów i rodziców.
Dotychczas placówka nie miała opracowanej kolorystyki, ulotek oraz innych materiałów informacyjnych.

dobór kolorów
ilustracje
proces
Szukanie inspiracji
Zbadanie, jakie kolory są przyjazne dla dzieci
Wybór faworytów - pierwsze propozycje kolorystyczne
Wybór dziecięcej kolorystyki
Wstępny projekt formatów materiałów informacyjnych
Sprawdzenie, jakie informacje będa najbardziej wartościowe dla rodziców
Stworzenie propozycji tematów, które powinny zostać zawarte w materiałach
Przygotowanie treści i selekcja najistotniejszych zagadnień - dopasowanie do preferencji rodziców
Ostateczna wersja projektu
Przygotowanie ulotki i folderu